ККМ жоба директорының тікелей  қадағалауында инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру мақсатымен жобаны басқару кеңесшінің қызметі қажет(ЖБК).ЖБК қамтамасыз етеді.

 1. Сапалы нәтижелері және уақтылы аяқтау,бюджет саласында,барлық жобалардың көлем          саласында(ЖБҚ)
 2. Әрбір жобаның қарыз шарттарының сәйкестігі
 3. Барлық құрылыс жұмыстарының келісім-шарттар ФИДИК шарттарымен  және әрнайы қарыз      
 4. туралы келісім шарттарына сәйкестігі
 5. Консультациялық қызметтер және ККМ  араларындағы келісім-шарттармен сәйкестігі
 6. ЖБҚ әрнайы міндеттерімен қамтиді,бірақ мұнымен шектелмейді:

Жоспарлау

 1. Құру рәсімін,мониторинг, бағалау және есеп беру жұмыстарының барысын іске асыру(сұрақтар болса,іске қосу)
 2. Директордың және құрылыс қадағалау жөніндегі кеңесшінің (ҚҚК) жоба салымдарына cәйкес    егжей-тегжейлі жүзеге асыру кестесін дайындау
 3. ЖБК сарапшылар,сондай-ақ ҚҚК және ККМ персонал арасында үйлестіру рәсімін
 4. құру/Автомобиль жолдар комитеті
 5. Учаскесін қадағалау және сапа бақылау рәсімін дайындау
 6. Шағымдар қарау жүйесін құру
 7. Қаржы менеджмент рәсімін жасау
 8. Жобаны орындау мониторинг жүйесін құру(ЖОМЖ)
 9. Жоба құжаттарды сақтау және шығару,ұйымдастыру жүйесін жасау
 10. Инвестицияларға қатысатын банктерге есеп беру үшін мерзімін белгілеу

ОРЫНДАУ, МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ

 1. Жүйелер мен рәсімдер енгізілуін қамтамасыз ету.Егер олар жұмыс істемесе,қайта қарау қажет.
 2. Күнделікті барысындағы мониторинг жобасын іске асыру және тұрақты түрде жобаның директорына есеп беру
 3. Іске асыру кестесі  және күтпеген мәселелермен салыстырып мониторинг барысындағы жұмыстарына  және жобалау учаскелеріне қатынасу
 4. Құрылыс жұмыстарын сатып алу және қатысушы банктердің нұсқаулығына сәйкес      консультанттарды жалдау жөніндегі барлық іс-шараларын жүргізу
 5. Нұсқамаға сәйкес АДБ-ның қорғау шаралары бойынша экономикалық талдау,жобаны талдау,                кедейлік және әлеуметтік мәселелерін зерттеу үшін кешенді зерттеу жөніндегі есептерін дайындау.Қарыз ережелерін іске асыру мәртебесін жаңарту
 6. Мердігерлер және кеңесшілермен ұсынылған өтінімдерді өзгерту үшін негіздемелерін қарау. КСС мен мердігерлермен дайындалған жоспарларын қарау және келісімдеу жол қозғалысын бақылау, әрі жоспарларын барлық қолданыстағы стандарттар, нұсқаулықтар мен нормаларға және жол жүрісі қауіпсіздігі жөніндегі жоспарлары  сәйкес келуін қамтамасыз ету.
 7. Төлемдерді жоспарлармен салыстыру мониторингін және қаражатты алуға арналған өтінімдерін дайындау
 8. Учаскелері ашық кезінде,жол қозғалыс қауіпсіздігінің аудитін жүргізу және жоба директорымен жол қозғалысы бойынша кез-келген мәселесін шешу
 9. СПВМ үшін негізгі ақпарат жинау, көрсеткіштер өлшеуін (нәтиже,әсер) уақыт кезеңі уақытында іске асыру, жобаның аяқталуы туралы есептерін енгізу
 10. Барлық есептерін дайындау     
 11. Барлық жазбаларды жоба бойынша жүргізу
 12. Кеңесшінің командасының жұмыстарын ,учаскесіндегі кұрылысын , қурылыс келісім-шарттың шарттарына сәйкес куәландыруын қадағалау
 13. Жобаның аяқталуы туралы есебін дайындау
 14. Жоба бойынша кеңес материалдарын дайындау
 15. Мердігермен келісім-шарттың сақталуын бақылау

ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН САТЫП АЛУ ЖӘНЕ КЕҢЕСШІЛЕРДІ ЖАЛҒАУ

 1. Жұмыс сатып алу мақсатымен техникалық ерекшеліктерін әзірлеген жұмыстар көлемінің тізімдемесін қарастыру.
 2. Құрылыс жұмыстарын сатып алу және банктердің нұсқаулығына,сатып алу жоспарына сәйкес кеңесші жалдауын  үйлестіру
 3. Сатып алу туралы алдын ала хабарламаны,тендерге шақыру және банк инвестицияларына қатысатын сайттарында  консультациялық қызметтерін  жалдау туралы хабарлама (КҚЖХ) дайындау
 4. Тендерлік құжаттарды дайындау және есеп бойынша тендерлік ұсыныстарды бағалау үшін банк келісімін алудан алдын директордың мақұлдауын  дайындау
 5. Кеңесшіге техникалық тапсырыс,банктен келісім алудан алдын директордың мақұлдауын алу үшін(1-5)  ұсыныстар мен ұсынымдардың тапсырысын дайындау.
 6. Келісім-шарттарға уақтылы қол қоюын қамтамасыз ету
 7. Жұмыс барысының және нақты қажеттіліктерінің жобасын іске асыру үшін, жобаның директоры мен банктің кеңесі бойынша, келісім-шарт алудан алдын, сатып алу жобасын тұрақты түрде жаңарту
 8. Іс-шаралар сатып алу және жалдау бойынша баға беру
 9. Құрылыс жұмыстарын сатып алу және кеңесші жалдау, шағымдарды және олардың қарауын жеке ескере отырып,барлық жазабаларын жүргізу
 10. Сатып алу бойынша ККМ персоналды оқыту
 11. Келісім-шарт шарттары, төлем шарттары, өзгерістер, шешімдер дауларды және мониторингі, және т. б. сәйкестігін қамтамасыз ету үшін келісім-шарттармен әкімшіліктендіру
 12. Банктің қорғау нұсқаулығына сәйкес шаралар, экономикалық жобаны талдау,  кедейлік және әлеуметтік талдау бойынша жаңарту және кешендік тексеру өткізу
 13. Техникалық және экономикалық бағалау
 14. Әлеуметтік мәселелермен кедейлікке, қоршаған ортаға, әсерді бағалау
 15. Жол қозғалысының қауіпсіздігі
 16. Есептеу құнын жаңарту және қаржыландыру жоспарын дайындау
 17. Келісім-шарт пакеттерін, сатып алу жоспарын, іске асыру толық кестесін дайындау.
 18. Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ/ЖЭБ) және жерлерді сатып алу, қоныс аудару жоспарын  уақытында орындалуын әрі ашылуын, қамтамасыз ету.
 19. Инвестицияландыратын банктің мақұлдауын алу мақсатымен, жобаны қаржыландыруға арналған мерзімді сұрауын дайындау және ұсыну үшін жоба Директорының қолдауы.

ЖБҚ есептерді орыс және  ағылшын (немесе қазақ) тілдерінде ұсынады:

 • Кіріспе есептеме.ЖБҚ жалпы көзқарас жобаны таныстыруын бастағаннан кейін,жобаны басқару кестесін қоса алғанда, іске асыру және құру жүйелер мен рәсімдердің (мысалы, қаржылық есептілік, шағымдарды қарау, СМВП) 2 айдың ішінде бастапқы есеп береді.
 • Тендерлік құжат және тендерлік ұсыныстарды бағалау бойынша есеп. Тендерлік құжаттарды және жоба директорының мақұлдауына байланысты тендерлік ұсыныстарды бағалау бойынша есепті ЖБҚ дайындайды.
 • Құрылыс жұмыстарының келісім-шарттары  аяқталу туралы есеп.Бұл есепті ЖБК қабылдау-беру туралы сертификатты беру отінімін мердігерден алғаннан кейін 28 күннің ішінде дайындайды.Есеп сапасы бойынша мақсаттармен, кестемен және бюджетпен, және ережелеріне сәйкес қарыз келісім-шарттармен салыстырғанда мердігірдін жұмысын бағалаумен қамтиды.

          

        ОРЫНДАУ, МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ

 1. Жүйелер мен рәсімдер енгізілуін қамтамасыз ету.Егер олар жұмыс істемесе,қайта қарау қажет.
 2. Күнделікті барысындағы мониторинг жобасын іске асыру және тұрақты түрде жобаның директорына есеп беру
 3. Іске асыру кестесі  және күтпеген мәселелермен салыстырып мониторинг барысындағы жұмыстарына  және жобалау учаскелеріне қатынасу
 4. Нұсқамаға сәйкес АДБ-ның қорғау шаралары бойынша экономикалық талдау,жобаны талдау,                кедейлік және әлеуметтік мәселелерін зерттеу үшін кешенді зерттеу жөніндегі есептерін дайындау.Қарыз ережелерін іске асыру мәртебесін жаңарту
 5. Мердігерлер және кеңесшілермен ұсынылған өтінімдерді өзгерту үшін негіздемелерін қарау. КСС мен мердігерлермен дайындалған жоспарларын қарау және келісімдеу жол қозғалысын бақылау, әрі жоспарларын барлық қолданыстағы стандарттар, нұсқаулықтар мен нормаларға және жол жүрісі қауіпсіздігі жөніндегі жоспарлары  сәйкес келуін қамтамасыз ету.
 6. Төлемдерді жоспарлармен салыстыру мониторингін және қаражатты алуға арналған өтінімдерін дайындау
 7. Учаскелері ашық кезінде,жол қозғалыс қауіпсіздігінің аудитін жүргізу және жоба директорымен жол қозғалысы бойынша кез-келген мәселесін шешу
 8. СПВМ үшін негізгі ақпарат жинау, көрсеткіштер өлшеуін (нәтиже,әсер) уақыт кезеңі уақытында іске асыру, жобаның аяқталуы туралы есептерін енгізу
 9. Барлық есептерін дайындау
 10. Барлық жазбаларды жоба бойынша жүргізу
 11. Кеңесшінің командасының жұмыстарын ,учаскесіндегі кұрылысын , қурылыс келісім-шарттың шарттарына сәйкес куәландыруын қадағалау
 12. Жобаның аяқталуы туралы есебін дайындау
 13. Жоба бойынша кеңес материалдарын дайындау
 14. Мердігермен келісім-шарттың сақталуын бақылау

ЖБҚ есептерді орыс және  ағылшын (немесе қазақ) тілдерінде ұсынылады:

 • Кіріспе есептеме.ЖБҚ жалпы көзқарас жобаны таныстыруын бастағаннан кейін,жобаны басқару кестесін қоса алғанда, іске асыру және құру жүйелер мен рәсімдердің (мысалы, қаржылық есептілік, шағымдарды қарау, СМВП) 2 айдың ішінде бастапқы есеп береді.
 • Тендерлік құжат және тендерлік ұсыныстарды бағалау бойынша есеп. Тендерлік құжаттарды және жоба директорының мақұлдауына байланысты тендерлік ұсыныстарды бағалау бойынша есепті ЖБҚ дайындайды.
 • Құрылыс жұмыстарының келісім-шарттары  аяқталу туралы есеп.Бұл есепті ЖБК қабылдау-беру туралы сертификатты беру отінімін мердігерден алғаннан кейін 28 күннің ішінде дайындайды.Есеп сапасы бойынша мақсаттармен, кестемен және бюджетпен, және ережелеріне сәйкес қарыз келісім-шарттармен салыстырғанда мердігірдін жұмысын бағалаумен қамтиды.
 • Жұмыстардың барысы туралы ай сайынғы, тоқсандық және жылдық есептер. Жұмыстарының барысы туралы барлық ай сайынғы және тоқсандық есептерді ЖБК дайындайтын болады. Егер Комитет қажеттігін білдірсе осы есептер пішімі өзгертілуі мүмкін. Осы есептерді дайындауға барлық ЖБК мамандары тартылуы тиіс.
 • Жұмыс барысы туралы ай сайынғы есептер мыналарды қамтиды: жол-құрылыс жұмыстарының  жол барысы  құрылысты қадағалау Кеңесшінің  кестесіне, тапсырмалардың орындалу барысына сәйкес, қаражатты игеру жөніндегі ақпарат, ақпарат бойынша туындаған мәселелер мен проблемалары және шаралары.
 • Жұмыстарының барысы туралы тоқсандық есептер мыналарды қамтиды: басқару және жұмыс барысы, сатып алу және консультациялық қызметтер көрсету, техникалық тексеру (жобаның нәтижелері, орындау сапасы мен жұмыстар), қаржы бойынша ақпарат (жобаның құны, қаражатты игеру және қаржы басқармасы) экология бойынша сұрақтар (мониторинг және орындау ҚОӘБ және ЖСҚЖ-ны) сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына сәйкес және Қарыз талаптарына сәйкес сұрақтар.
 • Әлеуметтік әсері туралы есеп. ЖБК ЖСҚЖ-ға сәйкес жол жұмыстарының әлеуметтік әсер туралы есеп дайындайды. Егер әсер бағалануы 10% – дан артық болса, осы әсер ету жөнінде есепте жеңілдету шаралары ұсынылады.

Жобаның аяқталуы туралы есеп. ЖБК қатысушы банктің форматына сәйкес жобаның аяқталуы туралы есеп береді.

Start typing and press Enter to search

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
  Login now

  Need more help? Save time by starting your support request online.

  Your name
  * Email
  * Describe your issue
  We're online!
  Feedback

  Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

  How do you rate our support?