Жоба аймактың жол учаскелерін жақсарту бойынша Инвестициялық Бағдарламаның бір бөлігі болып табылады. Жоба автомобиль жолын қайта құруды, су өткізгіш құбырлар мен көпірлерді, эстакадаларды, жол белгілері мен сигналдық бағаналарды қамтиды.Құрылыс жұмыстары бойынша жоба осы жол учаскелерін қамтиды:

МАҚСАТ

Құрылыс жұмыстары келісім-шартқа сәйкес жүзеге асырылады. Құрылысты қадағалау бойынша кеңесші (Кеңесші) көлік және коммуникация Министрлігінің (ККМ) автомобиль жолдары Комитетіне, (Тұтынушы)  құрылыс жұмыстарының келісім-шарттарын әкімшілендіруде және қадағалау құрылыс жұмыстарымен қамтамасыз ету үшін сапалы және уақтылы аяқтауына көмек көрсетеді.

ҚЫЗМЕТТЕР КӨЛЕМІ, МІНДЕТТЕРІ (КОМПОНЕНТТЕРІ) ЖӘНЕ КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР

Инженер ретінде тағайындалған кеңесші жоба бойынша инженер-консультанттардың Халықаралық федерациясының келісім-шарттарына сүйене отырып құрылыс келісім-шарттарын басқараду;бекітілген жобалық-сметалық құжаттама мен жұмыстарынының және техникалық ерекшеліктерімен, келісілген кестемен және бюджетпен, келісім-шарттардың шарттарымен, стандартты техникалық тәжірибе және банктің қорғау шараларының саясатымен қамтамасыз ету; жалпы басшылықты және мердігерлерге нұсқаулар беруді қамтамасыз ету; тапсырыс беруші мен директор, және жобаны басқару жөніндегі Кеңесшімен (ЖБК) кеңесе отырып инжинерлік шешімдер қабылдау; тапсырыс берушіге, жоба директорына және ЖБК жұмыстарының барысы туралы, сапасын бақылау және іске асыру мәселелері туралы кеңес беру, егер мұндайлар болса.

КЕҢЕСШІНІҢ НАҚТЫ МІНДЕТТЕРІ МЫНАЛАРДЫ ҚАМТИДЫ:

Жобаны шолу

Құрылыс жұмыстарының басталуына дейін жобалау-сметалық құжаттаманың қатесіздігін және қауіпсіздікті тексеру. Қорытындылар және бір ақауларға немесе олқылықтарға өзгерістер, немесе түзетулер ұсыну туралы есептерді ұсыну.

Қадағалау және басқару

 • Мердігермен жұмыстарды жүргізу үшін ұсынылып отырған құрылыс әдістерінің қанағаттанарлығына көз жеткізу
 • Мердігерлердің құрылыс жабдықтарын, материалдарды және топырақ тестілеу нәтижелерін, жұмыстарды жүргізудің қауіпсіздігін, мүлікті және жұмысшыларды, және қоршаған ортаға қолайсыз әсерлердің салдарын жеңілдету кестесі шараларын тексеру. Ерекшелікке сәйкес келмейтін жұмыстар мен материалдардың түзетуін мердігерге хабарлау.
 • Мердігерлердің келісім-шарттың кестесімен жұмыс барысының сәйкестігін, және жұмыстардың сапасы қолданылатын техникалық ерекшеліктер мен ЖСҚмен сәйкестігін қадағалау және бақылау
 • Құрылысты жүзеге асыру барысында, мердігерлер барлық жұмыстарға атқарушы сызбасын дайындағаның тексеру.
 • Жол қозғалысының қауіпсіздігі бойынша жобалық талаптардың, келісім-шарттық ерекшеліктермен сәйкес өтіп жатқанына көз салу.
 • Сапасын қамтамасыз ету және асфальтобетондың қамту сапасының бақалау жоспар жүйесін әзірлеу.
 • Мердігердің жұмыстарды орындау және жұмыс барысы туралы есептерді, туындаған мәселелерді, соның ішінде сапасын бақылау бойынша есептерді, орындалған жұмыстардың актілерің, келісімшарттық шарттар өзгерістер өтінімін, мердігердің талаптар мен инвойстарын тексеру бойынша рәсімдерін әзірлеу.
 • Жоба бойынша жұмыс барысында мердігермен кез келген ұсынылатын өзгерістерді бағалау (мысалы, уақыты, көлемі және құны).
 • Жұмыс көлемін бекіту және қарау және мердігерлерге аралық және түпкілікті төлемдерді өңдеу.

         Аралық сертификаттарды мердігерлермен уақтылы ұсынуды, сондай-ақ оларды төлеуін     қамтамасыз ету.

 • Қаржылық басқару  рәсімдерін, атап айтқанда, төлемдер, қаржылық есепті алу, сұраныстар мерзімін ұзарту және мердігерлердің наразылық пен инвойстарын қатаң түрде сақтауын қамтамасыз ету.

Қауіпсіздік шараларын сақтау мониторингі

 • Экологиялық салдарды азаюына байланысты құрылыс кезінде келесі міндеттерді орындау: экологиялық зардаптарды азайту бойынша, барлық қажетті шаралар келісім-шарттық құжаттамадағы көрінісін қамтамасыз ету; экологиялық салдарын төмендету жоспарын орындауын (ЭСТЖ) қадағалау және мониторингті қамтамасыз ету, егер қоршаған ортаға көзделмеген әсерлер болса,  автомобиль жолдар Комитетіне және қатысатын банкке салдарын азайту бойынша қажетті ұсынымдарды іске асыруын әзірлеу үшін, тапсырыс берушімен және ЖБКмен өз қызметін үйлестіреді.
 • Мониторинг және жерлерді сатып алу, және қоныс аудару жоспарын іске асыру есептілікті жүзеге асыру бойынша жәрдем көрсету
 • Құрылыс жұмыстарын орындау кезінде, келісім-шарт талаптарына сәйкес, мердігер бала еңбегін қолданбайтынына көз жеткізу

Құжаттама және есептілік

 • Жұмыстардың өндіріс кестесін баяндау және жаңарту, кез келген күтпеген кешіктірулерді шығарту, және түзету шараларын уақтылы ұсыну.
 • Мониторинг және жобаны іске асыру жөнінде бағалау өткізу.Егжей-тегжейлі жоба бойынша зерттеулер негізінде көрсеткіштердің және мониторинг құрылымы бойынша бастапқы деректер жинауын жүзеге асыру, сондай-ақ мерзімінен тыс жұмыстардың  тағайындау кезеңінде көрсеткіштерін өлшеу.MS Excel-де немесе ұқсас жүйесінде бастапқы жазбаларды және мерзімді деректерді жүзеге асыру үшін құжатты әзірлеу.
 • Жұмыс Нәтижелері осы Техникалық Тапсырма бөлімінде көрсетілгендей есептерді дайындау және ұсыну.
 • Учаскелерде командамен ұсынылған ақпараттан тұратын, құрылыс жұмыстарының барысы, кеңестерде қабылданған шешімдерді, бекітілген жетістіктер мен негізгі кезеңдерді, қаржылық есептер, кез келген ауытқулар немесе келісім-шарт жоспарларының (көлем, құн, материалдар, уақыт) өзгеруін, хаттар, учаскелерде команданың күнделіктері, тестілік деректер және сапаны бақылау есептері, көлемін зерттеу жазбалары, атқарушы сызбалар, сондай-ақ жұмыс барысы туралы есептерді сақтау және құжаттарды іздеу жүйесін әзірлеу және қолдау
 • Тапсырыс беруші Кеңесшіден жоғарыда көрсетілген жұмыстардың көлеміне сәйкес өзге де міндеттерді,  техникалық бағалар/қосымша келісімшарттық құжаттама, мердігердің ұсыныстарын тексеру және түсініктеме беруді орындауды талап етуі мүмкін.
 • Тапсырыс беруші жұмыстарын қадағалау саласына әсер етпейтін қосымша қызметтерге, құрылысты қадағалау келісім-шартта белгіленген ставкалар бойынша, немесе  келісім-шартта көрсетілмеген мамандардың қызмет көрсету талап етуі болған кезде, өзара келісілген ставкалар бойынша санкция беруі мүмкін.

Команда құрамы және негізгі сарапшыларға қойылатын біліктілік талаптар

 • Қатысатын қоршаған орта банктің Басшылықтың негізінде, қоршаған ортаны қорғау      стандарттарын техникалық талаптарға арнайы сілтеме жасай отырып, таңдалған инфрақұрылымды дамыту жобаларын салу кезінде (магистральдар мен жолдарды
 • Іріктеу бойынша консультантты жалдау сапа және баға бойынша негізделген есептер.ЖБК кеңесші алуға барлық бес есептердің ООКЦ  рәсіміне сәйкес есеп береді. Бірінші есепке дейін, ЖБК консультантқа арналған Техникалық тапсырманы аяқтауға тиіс.
 • Жұмыстардың барысы туралы ай сайынғы, тоқсандық және жылдық есептер. Жұмыстарының барысы туралы барлық ай сайынғы және тоқсандық есептерді ЖБК дайындайтын болады. Егер Комитет қажеттігін білдірсе осы есептер пішімі өзгертілуі мүмкін. Осы есептерді дайындауға барлық ЖБК мамандары тартылуы тиіс. Жұмыс барысы туралы ай сайынғы есептер мыналарды қамтиды: жол-құрылыс жұмыстарының  жол барысы  құрылысты қадағалау Кеңесшінің  кестесіне, тапсырмалардың орындалу барысына сәйкес, қаражатты игеру жөніндегі ақпарат, ақпарат бойынша туындаған мәселелер мен проблемалары және шаралары.
 • Жұмыстарының барысы туралы тоқсандық есептер мыналарды қамтиды: басқару және жұмыс барысы,
 • сатып алу және консультациялық қызметтер көрсету, техникалық тексеру (жобаның нәтижелері, орындау сапасы мен жұмыстар), қаржы бойынша ақпарат (жобаның құны, қаражатты игеру және қаржы басқармасы) экология бойынша сұрақтар (мониторинг және орындау ҚОӘБ және ЖСҚЖ-ны) сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына сәйкес және Қарыз талаптарына сәйкес сұрақтар.
 • Әлеуметтік әсері туралы есеп. ЖБК ЖСҚЖ-ға сәйкес жол жұмыстарының әлеуметтік әсер туралы есеп дайындайды. Егер әсер бағалануы 10% – дан артық болса, осы әсер ету жөнінде есепте жеңілдету шаралары ұсынылады.
 • Жобаның аяқталуы туралы есеп. ЖБК қатысушы банктің форматына сәйкес жобаның аяқталуы туралы есеп береді.

КЕҢЕСШІНІҢ НАҚТЫ МІНДЕТТЕРІ МЫНАЛАРДЫ ҚАМТИДЫ:

Жобаны шолу

Құрылыс жұмыстарының басталуына дейін жобалау-сметалық құжаттаманың қатесіздігін және қауіпсіздікті тексеру. Қорытындылар және бір ақауларға немесе олқылықтарға өзгерістер, немесе түзетулер ұсыну туралы есептерді ұсыну.

Қадағалау және басқару

 • Мердігермен жұмыстарды жүргізу үшін ұсынылып отырған құрылыс әдістерінің қанағаттанарлығына көз жеткізу
 • Мердігерлердің құрылыс жабдықтарын, материалдарды және топырақ тестілеу нәтижелерін, жұмыстарды жүргізудің қауіпсіздігін, мүлікті және жұмысшыларды, және қоршаған ортаға қолайсыз әсерлердің салдарын жеңілдету кестесі шараларын тексеру. Ерекшелікке сәйкес келмейтін жұмыстар мен материалдардың түзетуін мердігерге хабарлау.
 • Мердігерлердің келісім-шарттың кестесімен жұмыс барысының сәйкестігін, және жұмыстардың сапасы қолданылатын техникалық ерекшеліктер мен ЖСҚмен сәйкестігін қадағалау және бақылау
 • Құрылысты жүзеге асыру барысында, мердігерлер барлық жұмыстарға атқарушы сызбасын дайындағаның тексеру.
 • Жол қозғалысының қауіпсіздігі бойынша жобалық талаптардың, келісім-шарттық ерекшеліктермен сәйкес өтіп жатқанына көз салу.
 • Сапасын қамтамасыз ету және асфальтобетондың қамту сапасының бақалау жоспар жүйесін әзірлеу.
 • Мердігердің жұмыстарды орындау және жұмыс барысы туралы есептерді, туындаған мәселелерді, соның ішінде сапасын бақылау бойынша есептерді, орындалған жұмыстардың актілерің, келісімшарттық шарттар өзгерістер өтінімін, мердігердің талаптар мен инвойстарын тексеру бойынша рәсімдерін әзірлеу.
 • Жоба бойынша жұмыс барысында мердігермен кез келген ұсынылатын өзгерістерді бағалау (мысалы, уақыты, көлемі және құны).
 • Жұмыс көлемін бекіту және қарау және мердігерлерге аралық және түпкілікті төлемдерді өңдеу.

         Аралық сертификаттарды мердігерлермен уақтылы ұсынуды, сондай-ақ оларды төлеуін     қамтамасыз ету.

 • Қаржылық басқару  рәсімдерін, атап айтқанда, төлемдер, қаржылық есепті алу, сұраныстар мерзімін ұзарту және мердігерлердің наразылық пен инвойстарын қатаң түрде сақтауын қамтамасыз ету.

Қауіпсіздік шараларын сақтау мониторингі

 • Экологиялық салдарды азаюына байланысты құрылыс кезінде келесі міндеттерді орындау: экологиялық зардаптарды азайту бойынша, барлық қажетті шаралар келісім-шарттық құжаттамадағы көрінісін қамтамасыз ету; экологиялық салдарын төмендету жоспарын орындауын (ЭСТЖ) қадағалау және мониторингті қамтамасыз ету, егер қоршаған ортаға көзделмеген әсерлер болса,  автомобиль жолдар Комитетіне және қатысатын банкке салдарын азайту бойынша қажетті ұсынымдарды іске асыруын әзірлеу үшін, тапсырыс берушімен және ЖБКмен өз қызметін үйлестіреді.
 • Мониторинг және жерлерді сатып алу, және қоныс аудару жоспарын іске асыру есептілікті жүзеге асыру бойынша жәрдем көрсету
 • Құрылыс жұмыстарын орындау кезінде, келісім-шарт талаптарына сәйкес, мердігер бала еңбегін қолданбайтынына көз жеткізу

Құжаттама және есептілік

 • Жұмыстардың өндіріс кестесін баяндау және жаңарту, кез келген күтпеген кешіктірулерді шығарту, және түзету шараларын уақтылы ұсыну.
 • Мониторинг және жобаны іске асыру жөнінде бағалау өткізу.Егжей-тегжейлі жоба бойынша зерттеулер негізінде көрсеткіштердің және мониторинг құрылымы бойынша бастапқы деректер жинауын жүзеге асыру, сондай-ақ мерзімінен тыс жұмыстардың  тағайындау кезеңінде көрсеткіштерін өлшеу.MS Excel-де немесе ұқсас жүйесінде бастапқы жазбаларды және мерзімді деректерді жүзеге асыру үшін құжатты әзірлеу.
 • Жұмыс Нәтижелері осы Техникалық Тапсырма бөлімінде көрсетілгендей есептерді дайындау және ұсыну.
 • Учаскелерде командамен ұсынылған ақпараттан тұратын, құрылыс жұмыстарының барысы, кеңестерде қабылданған шешімдерді, бекітілген жетістіктер мен негізгі кезеңдерді, қаржылық есептер, кез келген ауытқулар немесе келісім-шарт жоспарларының (көлем, құн, материалдар, уақыт) өзгеруін, хаттар, учаскелерде команданың күнделіктері, тестілік деректер және сапаны бақылау есептері, көлемін зерттеу жазбалары, атқарушы сызбалар, сондай-ақ жұмыс барысы туралы есептерді сақтау және құжаттарды іздеу жүйесін әзірлеу және қолдау
 • Тапсырыс беруші Кеңесшіден жоғарыда көрсетілген жұмыстардың көлеміне сәйкес өзге де міндеттерді,  техникалық бағалар/қосымша келісімшарттық құжаттама, мердігердің ұсыныстарын тексеру және түсініктеме беруді орындауды талап етуі мүмкін.
 • Тапсырыс беруші жұмыстарын қадағалау саласына әсер етпейтін қосымша қызметтерге, құрылысты қадағалау келісім-шартта белгіленген ставкалар бойынша, немесе  келісім-шартта көрсетілмеген мамандардың қызмет көрсету талап етуі болған кезде, өзара келісілген ставкалар бойынша санкция беруі мүмкін.

Команда құрамы және негізгі сарапшыларға қойылатын біліктілік талаптар

Қатысатын қоршаған орта банктің Басшылықтың негізінде, қоршаған ортаны қорғау стандарттарын техникалық талаптарға арнайы сілтеме жасай отырып, таңдалған инфрақұрылымды дамыту жобаларын салу кезінде (магистральдар мен жолдарды).

Start typing and press Enter to search

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
  Login now

  Need more help? Save time by starting your support request online.

  Your name
  * Email
  * Describe your issue
  We're online!
  Feedback

  Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

  How do you rate our support?